Zawartość
prawo medyczne kubiak pdf

 
Tytuł:prawo medyczne kubiak pdf
Url:medyczne.ksiegarnia-prawnicza.com.pl
Opis: 
 Zapraszamy na kursy medyczne dla prawników. Kursy sie odbywają wg książek Farmacja ujednolicone przepisy Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdziałanie narkomanii. 6. Przepisy powiązane. Gratis płyta CD z załącznikami także dodatkowymi aktami prawnymi (Ustawa o kosmetykach, KPA, KKS, Ochrony środowiska, Ustawa o rezerwach strategicznych, Kontrola skarbowa, KC, przepisy dotyczące leków stosowanych u zwierząt i wiele innych, Ustawa o aktywności leczniczej). Książka ma możliwy do czytania i przeźroczysty układ. Ostatnie przemiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona. Stanowi nadzwyczaj rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich newralgicznych zagadnień powiązanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce dodatkowo prawa wykonywania zawodu lekarza i zasad jego uzyskiwania w kontekście obowiązków spoczywających na lekarzu w czasie udzielania świadczenia medycznego, którym odpowiadają określone prawa pacjenta. Omawia także podstawy legalności różnego rodzaju czynności medycznych, również takich, które nie mają charakteru leczniczego. W lekturze uwzględniony został teraźniejszy status także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe. Autor przedstawiając sporne zagadnienia, nie pozostawia Czytelnika bez odpowiedzi na pytanie jaką zastosować wykładnie by wyznaczyć w konkretnym wypadku ramy należytego i zgodnego z prawem postępowania co ma istotny walor praktyczny. Z pełnym przekonaniem można polecić to opracowanie wszystkim osobom zainteresowanym prawem me